Daily Archives: June 7, 2014

Maraming Maraming Salamat Po!

Sa ngalan ng 2HFTPIDOC, ang nagorganisa ng parada ng Hunyo 7, 2014, Nagpapasalamat kami sa lahat ng organizasyon at indibidwal na lumahok sa 2nd HFT IndependenceDay Parade. Higit na marami at mas masigla, may mga bagong organisasyong lumahok sa ating pagdiriwang ngayong taon ito. Ito ay sa kabila ng mga kakulangan, nagpapasalamat pa rin kami sa iyong masigabong paglahok sa araw ng ating kalayaan.

Ikinagagalak naming mahal pa rin ninyo ang Pilipinas at ikinararangal ninyong maging Pilipino!!!

MARAMING MARAMING SALAMAT PO SA INYONG LAHAT! Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas!